Créer un site internet

كمون الارجاع القياسي


e01-2.jpg

e02-3.jpg

(Eo(V

زوج الأكسدة والإرجاع  (ox/red)

تفاعل المسرى (إرجاع)

ox+ (n)e- red

2,87+

(أضعف المرجعات)-F2/F(أقوى المؤكسدات)

-F2(g)+2e-2F

2,07+

O3/O2

O3(g)+2H++2e-O2(g)+H2O

2,01+

-S2O82-/SO42

S2O82-+2e 2SO42

1,82+

+Co3+/Co2

+Co3++e-Co2

1,77+

H2O2/H2O

H2O2+2H++2e-2H2O

1,71+

-ClO-/Cl

ClO-+2H++2e-Cl-+H2O

1,69+

MnO4-/MnO2

MnO4-+4H++3e- MnO2(s)+2H2O

1,68+

(Au+/Au(s

(Au++e-Au(s

1,61+

+Ce4+/Ce3

Ce4++e-Ce3

1,6+

NO/N2O

2NO+2H++2e-N2O+H2O

1,59+

HOCl/Cl2

2 HOCl +2H++2e-Cl2(g)+2H2O

1,52+

BrO3-/Br2

2BrO3-+12H++10e-Br2(l)+6H2O

1,51+

+MnO4-/Mn2

MnO4-+8H++5e-Mn2++4H2O

1,50+

(Au3+/Au(s

(Au3++3e-Au(s

1,495+

-HOCl/Cl

HOCl+H++2e-Cl-+H2O

1,45+

+PbO2(s)/ Pb2

PbO2(s) +4H++2e-Pb2++2H2O

1,45+

-ClO3-/Cl

ClO3-+6H++6e-Cl-+3H2O

1,39+

-ClO4-/Cl

ClO4-+8H++8e-Cl-+4H2O

1,36+

-Cl2/Cl

-Cl2(g)+2e-2Cl

1,33+

+Cr2O72-/Cr3

Cr2O72-+14H++6e-2Cr3++7H2O

1,33+

-HBrO/Br 

HBrO+H++2e-Br -+H2O

1,24+

(O3/O2(Basic solution

-O3(g)+ H2O +2e-O2(g)+2OH

1,23+

+MnO2/Mn2

MnO2(s)+4H++2e-Mn2++2H2O

1,23+

O2/H2O

O2(g)+4H++4e-2H2O

1,20+

-ClO4-/ClO3

ClO4-+2H++2e-ClO3-+H2O

1,20+

(Pt2+/Pt(s

(Pt2++2e-Pt(s

1,19+

IO3-/I2

2IO3-+12H++10e-I2(s)+6H2O

1,09+

-IO3-/I

IO3-+6H++6e-I-+3H2O

1,07+

-ClO2/ClO2

-ClO2+e-ClO2

1,07+

N2O4/HNO2

N2O4(g)+2H++2e-2HNO2

1,06+

-Br2/Br

-Br2(l)+2e-2Br

0,99+

HNO2/NO

HNO2+H++e-NO(g)+H2O

0,96+

NO3-/NO

NO3-+4H++3e-NO(g)+2H2O

0,94+

NO3-/HNO2

NO3-+3H++2e-HNO2+H2O

0,93+

(BrO4-/BrO3-(Basic solution

-BrO4-+H2O+2e-BrO3-+2OH

0,92+

Hg2+/Hg22+

+2Hg2++2e-Hg22

0,89+

(ClO-/Cl-(Basic solution

-ClO-+ H2O +2e-Cl-+2OH

0,87+

+NO3-/NH4

NO3-+10H++8e- NH4++3H2O

0,85+

Hg2+/Hg

(Hg2++2e-Hg(l

0,81+

(IO4-/IO3-(Basic solution

-IO4-+H2O+2e-IO3-+2OH

0,81+

NO3-/ NO2

NO3-+2H++e- NO2(g)+H2O

0,80+

NO3-/N2O4

2NO3-+4H++2e-N2O4(g)+2H2O

0,799+

Ag+/Ag

(Ag++e-Ag(s

0,789+

Hg22+/Hg

(Hg22++2e-2Hg(l

0,77+

+Fe3+/Fe2

+Fe3++e-Fe2

0,68+

O2/H2O2

O2(g)+2H++2e-H2O2

0,62+

HgCl2/ Hg2Cl2

2HgCl2+2e-Hg2Cl2+2Cl

0,62+

(ClO3-/Cl-(Basic solution

-ClO3-+3H2O +6e-Cl-+6OH

0,60+

(BrO3-/Br -(Basic solution

-BrO3-+3H2O+6e-Br -+6OH

0,60+

-MnO4-/ MnO42

-MnO4-+e- MnO42

0,57+

(MnO4-/ MnO2(Basic solution

-MnO4-+2H2O+3e- MnO2(s)+4OH

0,56+

H3AsO4/HasO2

H3AsO4+2H++2e-HAsO2+2H2O

0,54+

-I2/I

-I2(s)+2e-2I

0,521+

Cu+/Cu

(Cu++e-Cu(s

0,49+

(ClO3-/OCl-(Basic solution

-ClO3-+2H2O+4e-OCl-+4OH

0,48+

(ClO3-/ClO2(Basic solution

-ClO3-+H2O+e-ClO2+2OH

0,45+

(H2SO3/ S(s

H2SO3+4H++4e-S(s)+ 3H2O

0,42+

(ClO-/Cl2(Basic solution

-2ClO-+2H2O+2e-Cl2+4OH

0,40+

(ClO4-/ClO3-(Basic solution

-ClO4-+H2O+2e-ClO3-+2OH

0,40+

(O2/OH-(Basic solution

-O2(g)+ 2H2O +4e-4OH

0,36+

-Fe(CN)6]3-/ [Fe(CN)6]4]

-Fe(CN)6]3-+e- [Fe(CN)6]4]

0,34+

Cu2+/Cu

(Cu2++2e-Cu(s

0,2676+

(Hg2Cl2/Hg(l

-Hg2Cl2(s)+2e-2Hg(l)+2Cl

0,26+

(lO3-/l-(Basic solution

-lO3-+3 H2O +6e-l-+6OH

0,2225+

(AgCl(s)/Ag(s

-AgCl(s)+e-Ag(s)+Cl

0,21+

(lO3-/l2(Basic solution

-2lO3-+6 H2O +10e-l2(s)+12OH

0,17+

SO42-/ H2SO3

SO42-+4H++2e- H2SO3+ H2O

0,16+

+Cu2+/Cu

+Cu2++e-Cu

0,15+

+Sn4+/Sn2

+Sn4++2e- Sn2

0,14+

(S(s)/ H2S(g

(S(s)+2H++2e-H2S(g

0,1+

-Co(NH3)6]3+/ [Co(NH3)6]2]

-Co(NH3)6]3++e- [Co(NH3)6]2

0,08+

-S4O62-/S2O32

-S4O62-+2e-↔2S2O32

0,04+

CH3CO2H/C2H5OH

CH3CO2H+4H++2e-C2H5OH+H2O

0,00

H+/H2

(2H++2e-H2(g

0,036-

Fe3+/Fe

(Fe3++3e-Fe(s

0,126-

Pb2+/Pb

(Pb2++2e-Pb(s

0,13-

(CrO42-/Cr3+(Basic solution

-CrO42-+4H2O +3e-Cr(OH)3(s)+5OH

0,136-

Sn2+/Sn

(Sn2++2e-Sn(s

0,25-

Ni2+/Ni

(Ni2++2e-Ni(s

0,28-

Co2+/Co

(Co2++2e-Co(s

0,37-

+Ti3+/Ti2

+Ti3++e-Ti2

0,40-

+Cr3+/Cr2

+Cr3++e-Cr2

0,403-

Cd2+/Cd

(Cd2++2e-Cd(s

0,439-

Fe2+/Fe

(Fe2++2e-Fe(s

0,49-

CO2/H2C2O4

2CO2+2H++2e-H2C2O4

0,51-

(S(s)/S2-(Basic solution

-S(s)+2e-S2

0,66-

(SO32-/S(s

-SO32-+3H2O+4e-S(s)+6OH

0,74-

Cr3+/Cr

(Cr3++3e-Cr(s

0,76-

Zn2+/Zn

(Zn2++2e-Zn(s

0,83-

(H2O/ H2(g) (Basic solution

-2H2O+2e-H2(g)+2OH

0,86-

Cr2+/Cr

(Cr2++2e-Cr(s

0,93-

(SO42-/ H2SO3(Basic solution

-SO42-+ H2O +2e- SO32-+ 2OH

1,18-

Mn2+/Mn

(Mn2++2e-Mn(s

1,63-

Ti2+/Ti

(Ti2++2e-Ti(s

1,706-

Al3+/Al

(Al3++3e- Al(s

1,80-

U3+/U

(U3++3e-U(s

2,25-

-H2/H

-H2(g)+2e-↔2H

2,35-

(AlO2-/Al(Basic solution

-AlO2-+2H2O +3e-Al(s)+4OH

2,37-

Mg2+/Mg

(Mg2++2e-Mg(s

2,69-

(Mg(OH)2/Mg(Basic solution

-Mg(OH)2+2e-Mg+2OH

2,71-

Na+/Na

(Na++e-Na(s

2,87-

Ca2+/Ca

(Ca2++2e-Ca(s

2,89-

Sr2+/Sr

(Sr2++2e-Sr(s

2,90-

Ba2+/Ba

(Ba2++2e-Ba(s

2,92-

K+/K

(K++e-K(s

2,99-

Rb+/Rb

(Rb++e-Rb(s

3,02-

Cs+/Cs

(Cs++e-Cs(s

3,045-

Li+/Li

(Li++e-Li(s

3,2-

(أقوى المرجعات)N3-/N2,Pt(أضعف المؤكسدات)

-3/2N2+e-N3

 

 

Commenting now closed

- Signaler un contenu illicite sur ce site